Se souhlasem zřizovatele bude provoz mateřské školy od 23. 12. do 31. 12. 2020 přerušen. Provoz zahájíme v pondělí 4. 1. 2021

Na základě mimořádného opatření MZČR vydaného dne 9.9.2020, které nařizuje všem osobám ČR s účinností od 10. září 2020 pohyb a pobyt ve všech budovách a vnitřních prostorech staveb pouze s ochranou úst a nosu- rouškou nebo respirátorem, žádáme rodiče o dodržování opatření při vstupu do budovy školy: ochrana úst a nosu, používání desinfekce na ruce, dodržování pobytu v prostorách šatny na dobu nezbytně nutnou, dodržování rozestupů  a vzhledem k současné situaci respektování dohody nevstupovat do třídy a školní zahrady. Děkujeme smile

 

 

 

 

MANUÁL K PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMOŘANY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 VYPRACOVANÝ V SOULADU S DOPORUČENÍM MŠMT NAJDETE V SEKCI DOKUMENTY ŠKOLY.

S ohledem na aktuální situaci Covid 19 budou rodičům dne 31. 8. 2020                e-mailem rozeslána doporučená opatření o dodržování hygienických zásad při vstupu do areálu mateřské školy platná od 1. 9. 2020.

Vzhledem k neustálému růstu cen potravin bude od 1. 9. 2020 zvýšena cena stravováníí:

pro děti 3 - 6 let  43,- Kč

pro děti 7 leté     45,- Kč

Žádáme rodiče o navýšení příkazu k inkasu na částku 1. 600,- Kč.