Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 jsou zveřejněny v sekci ,,Přijímací řízení".

Se souhlasem zřizovatele bude provoz MŠ přerušen od 4. 7. do 19. 8. 2022. Provoz bude zahájen 22. 8. 2022. 

K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu 2. června 2022 10:00 – 12:00 hodin.

Для зарахування в МОЗ у період з 2 по 16 травня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. Пункт 1 а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження. Для цих іноземців – біженців призначений термін зарахування червня 2022 10:00 – 12:00 hodin.

Vzhledem k neustálému růstu cen potravin bude od 1. 9. 2020 zvýšena cena stravováníí:

pro děti 3 - 6 let  43,- Kč

pro děti 7 leté     45,- Kč

Žádáme rodiče o navýšení příkazu k inkasu na částku 1. 600,- Kč.