Ředitelka Mateřské školy Komořany oznamuje, že pro školní rok 2024 – 2025, který začíná dnem 1. 9. 2024 a končí 31. 8. 2025

je výše úplaty stanovena na 600,- Kč za měsíc.

Způsob stanovení a výše úplaty se řídí § 123 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, a § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění. S účinností od 1. 1. 2024 stanovuje úplatu zřizovatel školy a ředitel o výši úplaty vhodným způsobem informuje zákonné zástupce dětí. Částku úplaty jsou zákonní zástupci dítěte povinni uhradit nejpozději do 15. dne příslušného měsíce. Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku.

 

Po dohodě se zřizovatelem bude provoz Mateřské školy Komořany přerušen od  1. 7. do 16. 8. 2024.  Provoz bude zahájen 19. 8. 2024.

OD 1. 9. 2023 JE PROVOZNÍ DOBA MŠ OD 6.30 DO 16.00 HODIN.