Žádáme  rodiče, aby z bezpečnostních důvodů vstupovali do budovy pouze se svými dětmi a nepouštěli další osoby a po příchodu i odchodu kontrolovali, zda jsou vchodové dveře uzavřeny!!!  Děkujeme za pochopení

 
 

Vážení rodiče,

s účinností od 10. 5. 2021 bude MŠ otevřena pro všechny děti bez povinnosti jejich testování. Děti budou v MŠ bez roušek viz. příloha /informace MŠMT/

Od 3. května se děti testují 1x týdně a to vždy v pondělí. Nebude-li dítě v den testování přítomno, testování se provede v den jeho příchodu.

Výše úplaty za PV na měsíc květen byla stanovena na částku 385,- Kč. Děti rodičů IZS platí školné v plné výši.