Od 1. 9. 2023 je naše škola zapojena do projektu EU - Operační program Jan Amos Komenský. Více informací viz příloha.

Naše škola je zapojena v projektu MAP IV Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV v SO ORP Vyškov, registrační číslo:CZ.02.02.XX/00/23_017/0008148. Projekt je realizován od 1.12.2023 do 31.12.2025. Cílem projektu je podpora společného plánování a spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání, která umožní společné řešení místně specifických problémů a potřeb. 

 

Škola se zapojila do projektu DIGITALIZUJEME ŠKOLU, viz. příloha