Mateřská škola se nachází v klidné části obce Komořany. Budova prošla v roce 2004 celkovou rekonstrukcí. Třídy nazvané ,,U pejska“ a ,,U kočičky“ jsou umístěny v samostatných pavilonech spojených hospodářskou částí budovy. Součástí mateřské školy je školní jídelna s kapacitou 110 strávníků.

Dominantou mateřské školy je rozsáhlá zahrada, která byla v letních měsících roku 2010 zrekonstruována na ,,Zahradu smyslů“. Dětem nabízí zahradní centra – ,,Vodní a ptačí svět“, ,,Bylinkovou zahrádku“, ,,Kompostárnu“, centrum ,,Poznávání času se slunečními hodinami“, ,,Loučku s lučními květy a travinami“, ,,Skalky pro ještěrky“. Zahrada se také stala místem přírodních bludišť a labyrintů.

Nové herní prvky – pavučina, luční koník, opičí dráha, vrak lodi, houpadla, tunel zasazený do kopce, domeček z proutí ad. nabízí dětem vhodné místo pro rozvíjení nejen pohybových aktivit. V současné době nabízí mateřská škola příjemné a pohodové prostředí rodinného typu.

Věcné prostředí

Mateřská škola je dvoutřídní, obě třídy - "U pejska" i "U kočičky" jsou umístěny v samostatných pavilonech spojených hospodářskou částí budovy. MŠ má dostatečně velké prostory a takové prostorové uspořádání, které vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí. Mateřská škola je po rozsáhlé rekonstrukci, nabízí proto příjemné a pohodové prostředí se stylově vybavenou školní zahradou. V jednotlivých třídách jsou vytvořeny "centra aktivit" s pestrou nabídkou činností.

Organizace vzdělávání

Kapacita dvoutřídní mateřské školy je 48 dětí. Třídy ,,U pejska“ a ,,U kočičky“ mají heterogenní uspořádání pro děti od 3 do 7 let. Jednotlivé třídy jsou esteticky a účelově zařízené, rozdělené na centra aktivit s pestrou nabídkou činností. V jednotlivých třídách uplatňujeme partnerský přístup k dítěti, který je založený na rovnocennosti a na respektování důstojnosti dítěte. Je základem demokratického stylu výchovy. Za nezbytnou podmínku úspěšné výchovy považujeme vedle lásky také respekt k dětem. Naším přesvědčením je, že partnerský přístup dospělých k dětem je nejen možný, ale i nutný pro to, aby z dětí vyrostli kompetentní a zodpovědní lidé, schopni řešit problémy současného světa. Vytváříme si pravidla chování společně s dětmi a vymezování hranic považujeme ve výchově za naprosto nezbytné. Tím, že se chováme k dětem respektujícím způsobem, přispíváme k rozvíjení a uspokojování jejich potřeby sebeúcty (vážit si sám sebe, přijímat se jako hodnotná lidská bytost). V mateřské škole vytváříme bezpečné klima tj. fyzické, psychické a sociální bezpečí, které zajišťujeme především péčí o dobré vztahy mezi dětmi navzájem i mezi dětmi a dospělými. Účinnými nástroji k tomu jsou metoda komunitního kruhu, trénink sociálních a komunikačních dovedností dětí, společné vytváření pravidel soužití, kooperativní výuka a vytváření dalších příležitostí ke společným pozitivním zážitkům.V obou třídách se daří vést děti k zodpovědnosti, samostatnosti a spolupráci.