Vážení rodiče,

od 1. 2. 2023 nabývá účinnosti novela vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování, která stanovuje nové finanční limity. Na základě této změny se stanovují poplatky za stravování pro děti MŠ takto: děti 3 – 6 let přesnídávka 12,- Kč, oběd 26,- Kč, svačina 10,- Kč. Děti 7 leté přesnídávka 13,- Kč, oběd 27,- Kč, svačina 11,- Kč. Cena oběda pro žáky Základní školy Komořany věk 7 – 10 let se zvyšuje na 30,- Kč, žáci 11 – 14 let 32,- Kč. 

Se souhlasem zřizovatele je provoz MŠ od 23. 12 do 30. 12. 2022 přerušen. Provoz zahájíme v pondělí 2. 1. 2023

Se souhlasem zřizovatele bude provoz MŠ přerušen od 4. 7. do 19. 8. 2022. Provoz bude zahájen 22. 8. 2022. 

Vzhledem k neustálému růstu cen potravin bude od 1. 9. 2020 zvýšena cena stravováníí:

pro děti 3 - 6 let  43,- Kč

pro děti 7 leté     45,- Kč

Žádáme rodiče o navýšení příkazu k inkasu na částku 1. 600,- Kč.