Se souhlasem zřizovatele bude provoz mateřské školy přerušen od 7. 7. do    20. 8. 2021. Provoz zahájíme v pondělí 23. 8. 2021.

Vážení rodiče,

vzhledem k přerušení provozu MŠ je úplata za předškolní vzdělávání v měsíci březen, duben prominuta. Přeplatky Vám budou odečteny v následujících měsících. 

Na základě mimořádného opatření MZČR vydaného dne 9.9.2020, které nařizuje všem osobám ČR s účinností od 10. září 2020 pohyb a pobyt ve všech budovách a vnitřních prostorech staveb pouze s ochranou úst a nosu- rouškou nebo respirátorem, žádáme rodiče o dodržování opatření při vstupu do budovy školy: ochrana úst a nosu, používání desinfekce na ruce, dodržování pobytu v prostorách šatny na dobu nezbytně nutnou, dodržování rozestupů  a vzhledem k současné situaci respektování dohody nevstupovat do třídy a školní zahrady. Děkujeme smile

 

 

 

 

MANUÁL K PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMOŘANY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 VYPRACOVANÝ V SOULADU S DOPORUČENÍM MŠMT NAJDETE V SEKCI DOKUMENTY ŠKOLY.

S ohledem na aktuální situaci Covid 19 budou rodičům dne 31. 8. 2020                e-mailem rozeslána doporučená opatření o dodržování hygienických zásad při vstupu do areálu mateřské školy platná od 1. 9. 2020.