ŠVP PV Mateřské školy Komořany s názvem ,,Než strom zapustí kořínky, musí mít k tomu podmínky…“ je zpracován na dobu 3 let v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, na jehož tvorbě se podílel kolektiv pedagogů školy.

Naším záměrem je vytvořit dětem takové podmínky, aby prožívaly dětství, kde se budou zdravě rozvíjet, učit se efektivním způsobům jak projevovat a uplatňovat svoji osobnost, žít plnohodnotný "lidský" život a jak svoje "lidství" realizovat. Pro děti je důležité učit se tomu za stejných okolností, ve kterých probíhá přirozený životní proces.

Důležité je, aby se dítě cítilo spokojené a do mateřské školy chodilo rádo.

  • Každý člověk má potřebu být ,,svůj“, neopakovatelný, jedinečný.
  • Potřebujeme věřit, že jsme někdo, kdo je odlišný od všech ostatních.
  • Věřit, že máme svou důstojnost, schopnost zvládat svůj život, svou lidskou hodnotu, a že se nám dostává přijetí a uznání od všech ostatních.