I. ODDĚLENÍ ,,KOČIČKY“


 

6.30                     otevření Mateřské školy
6.30                     děti se scházejí ve II. odd., třída ,,Pejsci“
7. 00/7.30          děti odchází s paní učitelkou do třídy ,,Kočiček“

NABÍDKA OVOCE


6.30  – 8.30           spontánní hra, činnosti v centrech aktivit, tělovýchovné činnosti

8.35 – 9.05            hygiena, postupná svačina

9.00                      ,,Diskusní kruh“  /přivítání, společné plánování činností - brainstorming, seznámení s tématem a možnostmi využití činností v centrech aktivit 

8.30 – 9.30           skupinové činnosti dle zájmu v centrech aktivit, spontánní hra, individuální činnosti, zdravotně preventivní pohybové aktivity

 

,,Reflexe“ /zhodnocení činností/   ,,Komunitní kruh“ / vyjádření pocitů/

9.30 – 9.45          příprava na pobyt venku
 

9.45 – 11.45         pobyt venku, dle možností využití školní zahrady a teras k řízeným i spontánním aktivitám a hrám, pozorování změn v přírodě na procházkách

11.55 – 12.25      hygiena, oběd

12.30 – 12.45      hygiena – péče o chrup, ukládání dětí k odpočinku

12.45 – 13.15      poslech pohádky, odpočinek

13.15 – 14.15      respektování individuálních potřeb odpočinku a spánku jednotlivých dětí, 
dětem s nižší potřebou spánku je nabízen jiný klidný program na místo odpočinku na lůžku

14.15 – 16.30      spontánní hra, individuální práce s dětmi
15.00 – 15.30      postupná svačina

15.45 /sudý týden/       paní učitelka děti odvádí do třídy ,,Pejsků"

16.00 /lichý týden/       paní učitelka děti odvádí do třídy ,,Kočiček“

14.30 – 16.30      při vhodném počasí pobyt na školní zahradě, postupné odcházení dětí z MŠ
16.30                    uzavření Mateřské školy
 ORGANIZACE ČINNOSTÍ BĚHEM DNE JE PŘIZPŮSOBOVÁNA AKTUÁLNÍM SITUACÍM  A MOMENTÁLNÍM POTŘEBÁM DĚTÍ 

 

 

  
II. ODDĚLENÍ ,,PEJSCI“


 

6.30                     otevření Mateřské školy

6.30                    děti se scházejí ve II. odd., třída ,,Pejsci“

7. 00/7.30         děti odchází s paní učitelkou do třídy ,,Kočiček“

 

NABÍDKA OVOCE

6.30 – 8.30           spontánní hra, činnosti v centrech aktivit, tělovýchovné činnosti 

8.35 – 9.05           hygiena, postupná svačina 

9.00                      ,,Diskusní kruh“  /přivítání, společné plánování činností – brainstorming,

                              seznámení s tématem a možnostmi využití činností v centrech aktivit

8.30 – 9.45           skupinové činnosti dle zájmu v centrech aktivit, spontánní hra,

                               individuální činnosti, zdravotně preventivní pohybové aktivity

 
 ,, Reflexe“ /zhodnocení činností / ,,Komunitní kruh“/ vyjádření pocitů/

9.45 – 10.00         příprava na pobyt venku

10.00 – 12.00       pobyt venku, dle možností využití školní zahrady a teras k řízeným i spontánním aktivitám a hrám, pozorování změn v přírodě na procházkách

12.05 – 12.30       hygiena, oběd

12.35 – 12.50      hygiena – péče o chrup, ukládání dětí k odpočinku

12.50 – 13.20      poslech pohádky, odpočinek

13.20 – 14.20      respektování individuálních potřeb odpočinku a spánku jednotlivých dětí, dětem s nižší potřebou spánku je nabízen jiný klidný program na místo odpočinku na lůžku

14.20 – 16.30      spontánní hra, individuální práce s dětmi

15.00 – 15.30       postupná svačina

15.45                     přichází děti ze třídy ,,Kočiček“

14.30 – 16.30      při vhodném počasí pobyt na školní zahradě, postupné odcházení dětí z MŠ

16.30                    uzavření Mateřské školy

 

ORGANIZACE ČINNOSTÍ BĚHEM DNE JE PŘIZPŮSOBOVÁNA AKTUÁLNÍM SITUACÍM A MOMENTÁLNÍM POTŘEBÁM DĚTÍ