Vážení rodiče,

od 1. 2. 2023 nabývá účinnosti novela vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování, která stanovuje nové finanční limity. Na základě této změny se stanovují poplatky za stravování pro děti MŠ takto: děti 3 – 6 let přesnídávka 12,- Kč, oběd 26,- Kč, svačina 10,- Kč. Děti 7 leté přesnídávka 13,- Kč, oběd 27,- Kč, svačina 11,- Kč. Cena oběda pro žáky Základní školy Komořany věk 7 – 10 let se zvyšuje na 30,- Kč, žáci 11 – 14 let 32,- Kč.