Výše úplaty za PV na měsíc květen byla stanovena na částku 385,- Kč. Děti rodičů IZS platí školné v plné výši.