Vážení rodiče,

vzhledem k přerušení provozu MŠ je úplata za předškolní vzdělávání v měsíci březen, duben prominuta. Přeplatky Vám budou odečteny v následujících měsících.