Na základě mimořádného opatření MZČR vydaného dne 9.9.2020, které nařizuje všem osobám ČR s účinností od 10. září 2020 pohyb a pobyt ve všech budovách a vnitřních prostorech staveb pouze s ochranou úst a nosu- rouškou nebo respirátorem, žádáme rodiče o dodržování opatření při vstupu do budovy školy: ochrana úst a nosu, používání desinfekce na ruce, dodržování pobytu v prostorách šatny na dobu nezbytně nutnou, dodržování rozestupů  a vzhledem k současné situaci respektování dohody nevstupovat do třídy a školní zahrady. Děkujeme smile